Het ontstaan van de golfsociëteit

****************************

Martin is als oprichter van de club de aangewezen persoon om over het ontstaan van de club te vertellen. Geschiedenis heeft als nadeel dat feiten verwateren, details vervagen, en gebeurtenissen uit ons geheugen worden gewist. Nauwlettend lees je hier het ontstaan van de Golfsociëteit de Heeren van het gooi. Uit zijn archief komt ook de brief die als bevestiging van de oprichting mag gelden voor de golfsociëteit en die de voorbode is van jarenlang golfplezier onder vrienden van het spel. Niet minder belangrijk dat het hier om levensgenieters gaat die naast golf ook van goed eten en geanimeerde gesprekken houden. Je zou kunnen zeggen dat de huidige Social Media een afgeleide is van de Heeren van 't Gooi.  Golf, ok, maar mag het ietsje meer zijn? 

 

Hieronder zijn verhaal.


HISTORIE GOLFSOCIËTEIT

DE HEEREN VAN ’T GOOI

 

 

Onze club is in het jaar 2003 ontstaan toen Martin helaas uit de tennisclub van Ben (voorzitter) wegens een knie blessure moest afhaken. In die tennisclub speelden naast ondergetekende Ben, Ton Vriens, Wim. en Pieter, die allen ook golf speelden.

Ik stelde aan deze heren voor om een golfclubje op te richten die ongeveer een keer per maand van maart t/m oktober met elkaar zouden gaan golfen en dat begon dus in 2003 met vijf leden, als bovengenoemd, maar zonder enig competitie verband. Om onze club wat meer inhoud te geven stelde ik de heren voor (Zie bijgaande brief d.d.9 augustus 2004) de club een naam te geven, een competitie in te stellen en het aantal leden uit te breiden tot maximaal 8.

Bij ons diner in hotel Vaalsbroek in Vaals van de toen ook al georganiseerde buitenlandse hebben wij de brief van 9 augustus 2004 besproken.

Toen werd met algemene stemmen besloten:

-          De naam werd Golfsocieteit de Heeren van ’t Gooi

-          Het ledental zou uitgebreid worden tot maximaal 8 leden

-          Alle leden waren dagvoorzitter

-          Martin werd algemeen voorzitter met als taak het speelschema op te stellen, de standen bij te houden en de buitenlandse tour te organiseren.

Het 1e punt, de naam, van de club moet nog wat toegelicht worden hoe die ontstaan is.

-          Golfsocieteit: dit idee ontstond doordat ik speelde op de golfcourse in Lage Vuursche die de naam droeg van Golfsocieteit De Lage Vuursche, dat vond ik chique.

-          Heeren: Bij een Golfsocieteit past niet het woord Heren, doch Heeren met twee maal de E, dan wordt het nog chiquer.

-          ’t Gooi: spreekt voor zich, dat is ook al chique!

 

Zo is het dus gekomen en in 2005 ging onze Golfsocieteit De heeren van ’t Gooi met vijf leden van start. In dit jaar werd Joop ons zesde lid en hij won meteen in dat jaar de beker, maar helaas verliet Joop dat zelfde jaar weer onze club.

In 2006 werd Guus en Henk de twee volgende nieuwe leden. In 2007 diende zich weer een nieuw lid aan Peter, waarna in 2009 Han lid werd en als laatste lid trad in 2010 Loek tot onze club toe en in dat jaar heeft Ton Vriens helaas de club moeten verlaten om gezondheids redenen. In 2010 neemt Pieter het (algemeen) voorzitterschap over van Martin.

Zoals reeds eerder vermeld was er een beker als hoofdprijs ingesteld die in 2005 door Joop voor de eerste keer werd gewonnen, vervolgens van 2006 t/m 2010 was Pieter de winnaar en in 2011 en 2012 naam Loek deze eer over.

 

Bij onze laatste golf (oefen) wedstrijd op Almeerderhout werd besloten om het ledental met nog twee leden uit te breiden tot elf leden.

Joop zal door Martin benaderd worden of hij alsnog lid wil worden. (Dit is geregeld en Joop wordt weer lid. Guus heeft ook een geschikte kandidaat die hij zal benaderen. De buitenlandse reis zal wat langer worden omdat wij naar Spanje of Portugal zullen gaan, zodat wij 5 a 6 nachten met drie speeldagen daarin en hopelijk tijdens de laatste week in oktober beter weer te hebben dan tijdens onze laatste tour in Duitsland. Han zal deze tour organiseren.

Verder is memorabel dat er volgend jaar niet meer met ons NGF handicap, maar met een club handicap zal worden gespeeld. Dit clubhandicap is uitgewerkt door Loek, onze onvolprezen webmaster, die voor onze club een geweldige website heeft ontworpen.

 

De moraal van deze clubhistorie is dat wij in 2013 10 jaar bestaan en dat onze club nog springlevend is gezien de groei van het aantal leden! Overigens is het aan onze voorzitter Pieter om aan het 10 jarig bestaan in 2013 de nodige aandacht te geven. Wij laten ons allen graag verrassen!!

Tot zover, 29 november 2012, de clubhistorie. Martin

 

 

uit het archief!

klik de brief
klik de brief